Dự án khu đô thị Viêm Trung – Khu đô thị kiểu mẫu ở cửa ngõ phía Nam.